ON-LINE UVID U STANJE RAČUNA
Stambena zajednica
Pariske komune 2,
Novi Beograd


Vaša zaduženja možete pratiti online preko servisa ON-LINE RAČUN.
Svaki vlasnik stana ima mogućnost on-line uvida u zaduženje za njegov stan koristeći pristupne parametre:
-JMBG vlasnika stana i
-lozinku

Ukoliko želite imati pristup uvidu u stanje računa neophodno je da:
-dostavite upravniku zgrade popunjen elektronski obrazac ELEKTRONSKA DOSTAVA PODATAKA VLASNIKA STANA koji imate na našem internet sajtu ukoliko to do sad niste uradili, kao i da
-dostavite kopiju lične karte vlasnika stana na email adresu info@stambenazajednica.co.rs

Nakon popunjavanja podataka i slanja lične karte vlasnika stana upravnik zgrade će Vam dodeliti lozinku sa kojom se logujete na Vaš ON-LINE račun.
ON-LINE RAČUN je besplatan sistem, kreiran od strane upravnika zgrade, sa ciljem boljeg informisanja vlasnika stanova.